Adatvédelmi Tájékoztató

AUTÓ-ÚJPEST Kft. - webhely: autoujpest.hu, auto-ujpest.hu


Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Infotv. elvárásainak, amelyekről bővebben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Infotv.”, 2011. évi CXII.) és a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”)-ben tájékozódhat. 

Számunkra fontos, az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, védelme. Adatvédelmi tájékoztatónk aktuális változata elérhető a https://auto-ujpest.hu/adatvedelmi-tajekoztato webhelyen, valamint nyomtatott változatban az alábbi címen.

Kik vagyunk mi?

Mi az AUTÓ-ÚJPEST Kft. (képviseli: Giczi Károly, adószám: 11783448-2-41, cg.: 01-09-676548) vagyunk. Székhelyünk 1044 Budapest, Váci út 14.

Ön a következő módon léphet velünk kapcsolatba:

postai úton a fenti címen, emailben az autoujpest@t-online.hu) címen, telefonon pedig a (+36)1 370 4453, (+36)30 940 8887 számokon.

A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk, ezért személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségeken tud elérni bennünket.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

 1. A weboldal használata során
 2. A weboldalról indított üzenetküldés alkalmával
 3. Ajánlatkérés kapcsán

További információk

Hogyan védjük az Ön adatait?

Kiknek továbbítjuk az Ön adatait?

Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek?

Hová tud panaszával fordulni?

Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései


 1. A webodal használata során kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, termékeinket és szolgáltatásainkat tekinti meg, többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

A sütik egy része azért szükséges, hogy a websiteunk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a következők:

SÜTI NEVE

CÉLJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

CONSENT

weboldal működése

lejárata: 2 év

language

weboldal működése

lejárata: 29 nap

OCSESSID

weboldal működése

lejárata: a munkafolyamat vége

Az általunk használt sütiken túl igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez szintén az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. A statisztikai célra használt sütik a  következők:

SÜTI NEVE

CÉLJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

currency

statisztikai adatgyűjtés

lejárata: 29 nap

 A marketing célra használt sütik a  következők:

SÜTI NEVE

CÉLJA

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

VISITOR_INFO1_LIVE

marketing adatgyűjtés

lejárata: 179 nap

YSC

marketing adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége

yt.innertube::nextId

marketing adatgyűjtés

lejárat: megmaradó 

yt.innertube::requests

marketing adatgyűjtés

lejárat: megmaradó 

yt-remote-cast-available

marketing adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége

yt-remote-cast-installed

marketing adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége

yt-remote-connected-devices

marketing adatgyűjtés

lejárat: megmaradó 

yt-remote-device-id

marketing adatgyűjtés

lejárat: megmaradó 

yt-remote-fast-check-period

marketing adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége

yt-remote-session-app

marketing adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége

yt-remote-session-name

marketing adatgyűjtés

lejárata: a munkafolyamat vége


Amennyiben további információra van szüksége kérjük, érdeklődjön cégünknél. 1. A weboldalról (Kapcsolat menüpont - Írjon nekünk blokkból) indított üzenetküldés kapcsán kezelt adatok

Az Ön által végrehajtott üzenetküldés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Az Ön neve

az Ön azonosítása

Az Ön e-mail come

az Önnel való kapcsolattartás

Ezeket az adatokat az Önnel való kapcsolattartásra, kérdésének megválaszolására használjuk, kínálatunkkal, és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.


 1. Ajánlatkérés (Gépkocsik aloldala) alkalmával kezelt adatok

Az Ön hírlevelünkre való feliratkozása alkalmával, az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Az Ön teljes neve:

az Ön azonosítása

Az Ön e-mail címe:

az Önnel való kapcsolattartás

Ezeket az adatokat az Önnel való kapcsolattartásra, kérdésének megválaszolására használjuk, kínálatunkkal, és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.


Kik kezelik az adataimat?

Az Ön adatait munkatársaink kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.


Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzésket?

Weboldalunk fejlesztése és működtetése során figyelembe vesszük az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokat.


Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Weboldalunkon rendszeresen használunk sérülékenység vizsgáló rendszert.

Weboldalunkon rendszeren használunk kártevő kereső rendszert.

Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, amelyet hozzáférés szabályozó rendszerrel egészítettünk ki, így csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.


Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsátjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, - így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.


Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

Üzleti működésünk során nem értékesítünk gyermekek számára.


Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

 • tájékoztatás joga
 • helyesbítés joga
 • törléshez való jog
 • az “elfeledtetéshez való” jog
 • az adatok zárolásához/korlátozásához való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • bírósághoz forduláshoz való jog
 • hatósághoz fordulás joga

Az Ön egyes jogainak részletes meghatározásai, korlátai belső Adatvédelmi Szabályzatunkban kerültek meghatározásra.


Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását - ha azt jogi szabályozás nem zárja ki - az autoujpest@t-online.hu email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.


Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: +36 (1) 457-7100

Fax: +36 (1) 356-5520

e-mail: info@nmhh.hu

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.
Kelt: 2022. február 1.

Giczi Károly

Cégvezető


 

 1. melléklet — Az AUTÓ - ÚJPEST Kft. által igénybevett adatfeldolgozók (szerződött partnerek) listája, elérhetőségeik és az általuk végzett adatfeldolgozás leírása


Könyvelő - pénzügyi és számviteli folyamatok adminisztrálása


Könyvvizsgáló - pénzügyi és számviteli folyamatok adminisztrálása


Ügyvéd - szerződések teljesítése kapcsán felmerülő jogi feladatok, behajtás


Biztosítók - KGFB, CASCO


Bankok - hitelügyintézés 


Tárhely.eu - adattárolás, szerverhoszting

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., (+36)1 789 2789, info@tarhely.eu